space
Captus Kompetanse AS
Space
Hovedside
Om oss
Kurs
Rådgivning
Tjenester
Kontakt
Space
Space
Space
Space space

Kurs i pensum til etablererprøven

 
I følge serveringsloven er styrer ved et serveringssted pålagt til å gjennomføre og bestå etablererprøven. Dette er en flervalgsprøve som tester kandidatene i oppstart, drift og avvikling av en virksomhet. Kurset er lagt opp med tanke på hva som er viktig til å bestå prøven. Vi mener derfor at etter gjennomført kurs har kandidaten god forutsetning til å bestå prøven.

Husk å melde deg opp til prøve hos kommunen (Næringsetaten i Oslo) før du velger kursdato.
 
Kurssted : Møllergt. 4, 5. etg (bak Glassmagasinet)
Pris : 1 500.-
Kurstid : 09:00 - 16:00
space

Kursoversikt

 Dato
  
space
space
space
space
Har du spØrsmål?
Send oss mail, sms eller ring 9004 5497.
space
space
space
space
space
space
 
box
Kurs
 
Space
Space
 
space
 
Captus Kompetanse | Boks 4761 Sofienberg, 0506 Oslo | Tel. : 9004 5497 | firmapost@captus.no